Hur vi byggde vår  damm

 

När jag skulle bygga dammen, hade jag redan en mindre damm som hade grundat mina tankar för en stor och rejäl damm. Så när jag av oerfarenhet lät dammen frysa igen och alla fiskar dog för mig, bestämde jag mig för att nu skulle dammen byggas efter konstens alla regler. Till att börja med sökte jag mig ut på Internet och sökte efter kunskap. Tyvärr fanns det inte en enda hemsida som kunde ge mig all den information som jag som nybörjare ville ha. Därför har jag gjort denna sida för er som går i dammtankar. (Klicka på bilderna så blir de större)

När jag började, så gjorde jag en ”ram” utifrån trädgårdens befintliga förutsättningar, plus en marginal mellan 40 till 60 cm från dammens ytterkant.

Därefter gjorde jag en ritning, hur dammens olika nivåer, växter, fall och pumpar skulle placeras. Nu utgick jag från de pumpar och växter som jag redan hade från det mindre dammprojektet.

Sen var det bara att börja gräva. När jag hade grävt klart, var det dags att mäta ut hur stor dammduken skulle vara. Detta görs enklast med ett snöre som läggs ut där dammen är som längst och bredast. Sen är det bara att använda en tummstock, mäta och köpa den dammduk som ligger närmast i måtten. Dammduk brukar även finnas på metervara, med olika bredder att välja på.

Man skall dock tänka på att inte gräva rakt upp och ned utan lite snett inåt, för när isen lägger sig, trycks den uppåt, istället för nedåt när den expanderar.

Om man vill att fiskar och växter skall övervintra, bör man ha ett djup på minst 80cm, för att dammen inte skall bottenfrysa. Jag har ett djup på 110cm.

Samtidigt som jag grävde på djupet, lade jag upp grästorvorna till ”sjö-bäcks kullen”.

Vill man ha ett kraftigare fall, bör man ha en vinkel på minst 45 grader i nivåskillnad. Sjön i sig fungerar som ett extra ”sumpfilter”. När dammen är färdiggrävd, är det dags att lägga ett skyddslager för att dammduken inte skall ”gnagas” sönder av stenar som kan tryckas upp. Skyddslagret bör minst bestå av en tjock fiberduk avsedd för dränering eller en fibermatta som kan köpas på samma ställe som dammduken.

Sen är det dags att lägga dammduken. När man lägger dammduken är det bra om man har några stora stenar att lägga ut på dammduken med jämna mellanrum, därefter börjar man sakta fylla dammen med vatten för att dammduken skall kunna forma sig efter ”utgrävningen”.

När dammen är fylld är det dags att börja plantera växterna, planera runt dammen och släppa i fisken. Det finns färdig kantduk med grus som man kan lägga runt kanten, annars kan man använda fogskum för utomhusbruk eller flexibel silikon (EJ VÅTRUMSSILIKON) för att fästa stenar och forma vattenfall och bäckar. När det gäller planteringen av vattenväxterna, planteras dessa bäst i korgar avsedda för vattenväxter. För att vattnet inte skall grumlas av den lerhaltiga jorden som växterna skall stå i, kan man klä korgen invändigt med fiberduk och lägga ett lager "10-15mm singel" ovanpå jorden. Sen är det bara att placera korgarna på respektive djup. Vilket djup de olika växterna skall stå på, finns angivet när man köper plantan. Sen är det bara vänta på att dammen ”kommer igång”.

Fiskar och växter brukar inte ”leva” upp förrän temperaturen i vattnet kommer över 10 grader. Men då kan jag lova att det händer saker.

Det är nu man upptäcker att det är bra att ha diverse filter. Sjön över bäcken - som även fungerar som sumpfilter - samlar upp slemalger som bildas i vattnet. UV-filter, ser till att vattnet inte blir till en grön spenatsoppa, och Biofiltret ser till att resten blir goda organismer för fiskar och växter.

Sen kommer vi till nästa fråga. Hur mycket fisk, växter, filter och pumpresurser bör man ha i en damm? Man säger att karpfiskar (Guldfisk, Slöjstjärt, Koikarp, Guldid) bör ha 100 liter vatten/fisk i vuxet tillstånd. Tänk bara på att slöjstjärtar kan vara lite känsliga och bör etablera sig i dammen så snart det är möjligt. Själv började jag med 20 fiskar, de har nu förökat sig till lite över 100 st. För att karpfiskarna skall trivas i vattnet och föröka sig, vill de ha runda stenar som de kan gnida sig emot. Därför har jag gjort som små stenrösen runt ”planteringarna” i dammen.

Växterna bör sammantaget vara en tredjedel av dammens yta, även om inte ytan täcks, det finns en rad undervattensväxter också. Växternas funktion är också att hålla rent och syresätta i dammen. När det gäller filter, bör man tänka sig för vilken storlek och effekt de har. Det finns en rad olika filter. Förfilter till pumparna för att de inte skall slamma igen, UV-filter för grönalger, Biofilter för bakteriebalansen. Dessutom kan man inte placera dessa filter hur som helst, då deras storlek och vattenkänslighet kan variera. Själv placerade jag UV-filtret på en hylla under bron och biofiltret på tegelstenar med en blomsterurna som täckare.

Sen kommer vi till det viktigaste, pumpen/pumparna. Det finns flera märken och prisklasser att välja på, några är Aqua Interiör, Hozelock och Laguna. Beroende på hur mycket vatten som skall pumpas kanske man behöver mer än en pump. Sammantaget bör de cirkulera halva vattenmängden under en timme! = 16000 liter vatten = 8000 liter kapacitet på pumpar. Själv har jag en på 1000 liter som driver fontänen. Denna har jag placerat på växtfri zon, eftersom vattenväxterna inte gillar ständigt stänk. Sen har jag en pump på 7000 liter som driver bäckfallet, UV-filtret och biofiltret.

Till Vintern bör man tänka på att dra ner på cirkulationen. Eftersom fiskarna går i dvala, skall de inte behöva förbruka energi till att stå stilla i vattnet. Dessutom är det bra om man med en finmaskig håv försöker ta upp så mycket dött växtmaterial som möjligt från botten, eftersom dessa bildar sumpgas när förruttnelseproceduren påbörjas. Denna sumpgas kan tyvärr ta död på fiskarna när isen lägger sig på vintern. För att förhindra detta finns det en rad olika lösningar på att hålla en viss del av utan isfri. Dels kan man ha flytande lampor som avger en viss värme, det finns också särskilda anordningar som man kan koppla till en pump, eller också tar man en frigolitlåda som man göt ett ca 3-5 cm stort hål och sätter ner ett rör i (för sumpgasen ut och syre in) och trär över pumpen. Se bara till att förankra frigolitlådan ordentligt, då den har en viss benägenhet att flyta iväg när höststormarna ger sig till känna.

Här får ni några bra länkar till hemsidor med damm och trädgårdstillbehör.

www.imazo.se  Här finner du artiklar som finns hos din Zoo-handlare.

www.odla.nu/search/dammar.shtml  Många bra länkar om dammar och dammväxter. 

Jag hoppas nu att jag har fått med det mesta man bör tänka på, och att det fungerar även för dig. Men har du tips, frågor eller funderingar så är du välkommen att mejla.